Friday, August 10, 2007

Rubik's Cube

Daniel Kunkle pot resoldre el famós joc en 26 moviments, 1 menys que l'anterior record, sigui quina sigui la configuració inicial.+PDF: 26 moves suffice for Rubik's Cube
+info: Blog Science News
+Wikipedia: Rubik's Cube

No comments: