Friday, May 4, 2007

Teorema de Fermat invertit

A veure qui és capaç de donar una demostració:

Per tot n>2 natural, no existeixen a,b,c naturals tals que:

n^a + n^b = n^c

Com que m'imagino que ningú tindrà ganes d'escriure-la ja la penjaré jo d'aqui uns dies... :-)

1 comment:

gadget said...

que cabrón el Brunat... això és el que em va entrar a mi per l'examen de recuperació de Computació Algebraica al Desembre...

grrr...