Tuesday, June 5, 2007

Malalts de topologia

"No ets un matemàtic fins que esmorzant no penses..."


No comments: